Computer Forensics Laboratory_7282.jpg

Ymchwil

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar nifer o wahanol feysydd ymchwil. Mae diddordebau staff ym meysydd:

 • Fforensig Ddigidol
 • Adfer Data
 • Dadansoddiad Malware
 • Gwe-rwydo
 •  SCADA
 •  Uniondeb Academaidd

Yn ogystal, mae gennym fyfyrwyr ymchwil PhD sy'n gweithio ar y meysydd canlynol:

 • Systemau Cymhleth Diogelwch-Beirniadol Seiber-Gynaliadwy
 • Cymhwyso Dadansoddiad Patrwm Bywyd i Broblem Ymyrraeth Gynnar a Chanfod Bygythiad a Dosbarthiad mewn Systemau Rheoli Diwydiannol
 • Adnabod risg a bregusrwydd cynhwysfawr o fewn System Rheoli Diwydiannol
 • Gweithrediadau Diogelwch a Monitro Rhwydwaith
 • Diogelwch mewn Rhwydweithiau 5G
 • Meintioli Effeithiau Dulliau Twyll Gwrthwynebus wrth Amddiffyn Systemau Cymhleth rhag Bygythiadau Seiber

Prosiectau cyfredol