Mae arbenigwr seiber USW yn cyfrannu at ymchwiliad ITV i droseddau cam-drin domestig ar-lein

Mae ymchwiliad ITV Cymru wedi canfod cynnydd yn nifer y troseddau cam-drin domestig sy'n ymwneud â thechnoleg. Dywed y darlithydd seiberddiogelwch, Rachael Medhurst “nid yw pobl yn gwybod sut i’w atal neu amddiffyn eu hunain.

Darllenwch y stori lawn yma