Bydd y sector seiberddiogelwch yng Nghymru ar ei golled oni bai bod mwy o ferched yn cael eu hysbrydoli i ymuno ag ef, mae arbenigwr seiber USW wedi rhybuddio

Clare Johnson, Cyber

Mewn erthygl ar gyfer BBC Cymru, dywedodd Clare Johnson, o Brifysgol De Cymru, fod merched yn mynd i’r afael â phroblemau mewn gwahanol ffyrdd i fechgyn a bod y ddwy yn bwysig i’r diwydiant.

Darllenwch y nodwedd yma