Computer Forensics Laboratory_7282.jpg

Gweithio gyda ni

Gwneud i'n gwybodaeth weithio i chi

O gyfleoedd prosiect ymchwil cydweithredol i wasanaethau masnachol ac ymgynghori, rydym yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid ymchwil a chleientiaid diwydiant i gael effaith wirioneddol ledled Cymru, y DU ac yn Rhyngwladol.

Sut i weithio gyda ni

  • Ymchwil gydweithredol i'ch busnes
  • Efrydiaethau diwydiannol a chynlluniau â chymorth, mae KESS2 yn cysylltu busnesau â myfyrwyr ymchwil i gynhyrchu ymchwil gyffrous
  • Gwasanaethau ymgynghori a masnachol

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â'n Tîm Ymgysylltu Busnes i gynghori ar y prosiect neu'r cynllun gorau i'ch helpu chi i gyflawni'ch amcanion.


E-bost: uswexchange@southwales.ac.uk

Ffôn: 01443 482266