Computer Forensics Laboratory_7282.jpg

Astudiwch gyda ni


Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau Seiber ar lefelau Israddedig ac Ôl-raddedig. Mae'r Grŵp Ymchwil Diogelwch Gwybodaeth wedi bod yn gyfrifol am sefydlu, dilysu a rhedeg y cyrsiau cyfrifiadurol canlynol:

Israddedig


BSc (Hons) Computer Forensics

BSc (Hons) Computer Security

BSc (Hons) Applied Cyber Security

Ôl-raddedig

MSc Computer Forensics

MSc Computer Systems Security

MSc Cyber Security

I ddarganfod mwy am unrhyw un o'r cyrsiau seiber hyn, ymwelwch â'n digwyddiad agored nesaf.

PhD / MRes

Rydym yn cynnig graddau ymchwil ôl-raddedig ar lefel Doethuriaeth a Meistr ac efallai y byddwch yn dewis astudio naill ai amser llawn neu ran-amser.

Gallwch ddarganfod mwy ar wefan Ysgol y Graddedigion.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am astudiaeth ymchwil ôl-raddedig, cysylltwch â:


Llinos Spargo
llinos.spargo@southwales.ac.uk
Ffôn: 01443 483568