Computer Forensics Laboratory_7282.jpg

Y Grŵp Ymchwil Diogelwch Gwybodaeth


ae gan Grŵp Ymchwil Diogelwch Gwybodaeth USW enw da yn rhyngwladol ym meysydd diogelwch rhwydwaith, fforensig cyfrifiadurol a dadansoddi bygythiadau. Mae'r grŵp yn canolbwyntio ar y materion sy'n gysylltiedig â seiberddiogelwch a fforensig cyfrifiadurol, gan gynnwys telemateg cerbydau, fforensig dyfeisiau symudol, dadansoddi caledwedd, IoT a IIoT, cwmwl, a chanfod a dadansoddi amrywiaeth o ymosodiadau seiber.

Mae'r grŵp yn cynnal amrywiaeth o labordai o'r radd flaenaf i wneud gwaith ymchwil ac ymgynghori ar gyfer cleientiaid amrywiol gan gynnwys gorfodi'r gyfraith leol, heddluoedd cenedlaethol a'r Llywodraeth.